آموزش مجازی خصوصی

حمید باقری
شهریه دوره: 10،000 تومان
حمید باقری
تخصص: علوم کامپیوتر
درس: آشنایی با رایانه
محل اقامت: تبریز

آموزش مبانی رایانه
...

شقایق اصغرپور
شهریه دوره: 10،000 تومان
شقایق اصغرپور
تخصص: علوم کامپیوتر
درس: اموزش ابتدایی پاور پوینت قسم اول
محل اقامت: تبریز

آموزش مبانی نرم افزار مایکروسافت پاورپوینت
...

شقایق اصغرپور
شهریه دوره: 10،000 تومان
شقایق اصغرپور
تخصص: علوم کامپیوتر
درس: آموزش ابتدایی پاور پوینت قسمت دوم
محل اقامت: تبریز

آموزش مبانی نرم افزار پاورپوینت
...

صادق قلع چی  زاده
شهریه دوره: 15،000 تومان
صادق قلع چی زاده
تخصص: علوم رایانه
درس: آموزش ابتدایی پاور پوینت قسمت سوم
محل اقامت: تبریز

آموزش مبانی نرم افزار پاورپوینت
...

حمید باقری
شهریه دوره: 10،000 تومان
حمید باقری
تخصص: علوم کامپیوتر
درس: آموزش وارد کردن شکل در ورد
محل اقامت: تبریز

آموزش نحوه وارد کردن اشکال مختلف در نرم افزار ورد
...

1 2