آموزش مجازی خصوصی

لیلا محمدی
شهریه دوره: 60،000 تومان
لیلا محمدی
تخصص: زبان انگلیسی
درس: مقدماتی
محل اقامت: تبریز

آموزش مقدماتی زبان انگلیسی
...

لیلا محمدی
شهریه دوره: 60،000 تومان
لیلا محمدی
تخصص: زبان انگلیسی
درس: آموزش اعداد
محل اقامت: تبریز

آموزش اعداد و ارقام انگلیسی
...

عدنان بابکان
شهریه دوره: 100 تومان
عدنان بابکان
تخصص: زبان انگلیسی
درس: آموزش سبزیجات
محل اقامت: تبریز

آموزش نام سبزیجات مختلف
...

سودابه نیک منش
شهریه دوره: 80،000 تومان
سودابه نیک منش
تخصص: زبان انگلیسی
درس: آموزش نام حیوانات
محل اقامت: تبریز

آشنایی با نام حیوانات
...

عدنان بابکان
شهریه دوره: 40،000 تومان
عدنان بابکان
تخصص: زبان انگلیسی
درس: آشنایی با انواع لباس ها
محل اقامت: تبریز

آشنایی با انواع لباس ها
...

1 2 3