آموزش مجازی خصوصی

حمید باقری
شهریه دوره: 10،000 تومان
حمید باقری
تخصص: علوم کامپیوتر
درس: آموزش وارد کردن شکل در ورد
محل اقامت: تبریز

آموزش نحوه وارد کردن اشکال مختلف در نرم افزار ورد
...

شقایق اصغرپور
شهریه دوره: 10،000 تومان
شقایق اصغرپور
تخصص: علوم کامپیوتر
درس: آموزش word ذخیره اسناد جدید
محل اقامت: تبریز

آموزش نحوه ذخیره اسناد جدید ایجادشده
...

سمیرا تمیز
شهریه دوره: 15،000 تومان
سمیرا تمیز
تخصص: فناوری اطلاعات
درس: آموزش پاراگراف بندی در word
محل اقامت: تبریز

آموزش نحوه پاراگراف بندی در نرم افزار ورد
...

صادق قلع چی  زاده
شهریه دوره: 10،000 تومان
صادق قلع چی زاده
تخصص: علوم رایانه
درس: آموزش تغییر سایز ویدیو در powerpoint
محل اقامت: تبریز

آموزش وارد کردن و  تغییر سایز ویدیوهای مختلف در powerpoint
...

1 2 3