آموزش مجازی خصوصی

حمید باقری
شهریه دوره: 10،000 تومان
حمید باقری
تخصص: علوم کامپیوتر
درس: آشنایی با رایانه
محل اقامت: تبریز

آموزش مبانی رایانه
...

حمید باقری
شهریه دوره: 10،000 تومان
حمید باقری
تخصص: علوم کامپیوتر
درس: آموزش وارد کردن شکل در ورد
محل اقامت: تبریز

آموزش نحوه وارد کردن اشکال مختلف در نرم افزار ورد
...