آموزش مجازی خصوصی

لیلا محمدی
شهریه دوره: 60،000 تومان
لیلا محمدی
تخصص: زبان انگلیسی
درس: مقدماتی
محل اقامت: تبریز

آموزش مقدماتی زبان انگلیسی
...

لیلا محمدی
شهریه دوره: 60،000 تومان
لیلا محمدی
تخصص: زبان انگلیسی
درس: آموزش اعداد
محل اقامت: تبریز

آموزش اعداد و ارقام انگلیسی
...

لیلا محمدی
شهریه دوره: 80،000 تومان
لیلا محمدی
تخصص: زبان انگلیسی
درس: مکالمه
محل اقامت: تبریز

آموزش مقدماتی مکالمه
...