آشنایی با رایانه

رزومه استاد


آموزش مبانی رایانه

حمید باقری

استاد حمید باقری

تخصص: علوم کامپیوتر

  • شهر : تبریز
  • هزینه هر جلسه : 10,000 تومان
اشتراک گذاری:
قابل رزرو
رزرو شده
زمان

نظرات