آموزش word ذخیره اسناد جدید

رزومه استاد


آموزش نحوه ذخیره اسناد جدید ایجادشده

شقایق اصغرپور

استاد شقایق اصغرپور

تخصص: علوم کامپیوتر

  • شهر : تبریز
  • هزینه هر جلسه : 10,000 تومان
اشتراک گذاری:
قابل رزرو
رزرو شده
زمان

نظرات